فاطمه رضائی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۲/۰۵/۱۸
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۲۹۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال