فرزاد اسماعیل وندی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۰۱/۰۱
استان : خوزستان
شهر : ايذه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۵۶۵
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۷ سوال