محمدرضا شجاعی علی آبادی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۸۲/۰۴/۱۹
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ---
تعداد پاسخ صحیح : ۲۷ از ۳۰ سوال