مصطفی ایلاتی زاده


تاریخ تولد : ۱۳۵۳/۰۶/۳۰
استان : گيلان
شهر : تالش
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶۱ از ۵۱۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۲۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۲۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۸ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۸۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی2 (۲۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۲۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۶۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل2 (۲۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل3 (۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1 (۴۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2 (۰ %)

مسابقه عمران 1 (۶۰ %)

مسابقه عمران 2 (۲۰ %)

مسابقه ناظر چاپ 2 (۴۰ %)

مسابقه معرفی ناظر چاپ3 (۲۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1 (۴۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2 (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات بیمه ای (۴۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1 (۲۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار 2 (۱۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع (۹۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1 (۴۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2 (۲۰ %)

مسابقه زمین شناسی1 (۰ %)

مسابقه زمین شناسی2 (۰ %)

مسابقه زمین شناسی3 (۴۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد1 (۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد2 (۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد3 (۴۲ %)

مسابقه احتمال (۳۳ %)

مسابقه فتوشاپ (۰ %)

مسابقه ژنتیک1 (۴۰ %)

مسابقه ژنتیک2 (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی دو (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی سه (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2 (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۷۵ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۵۰ %)

مسابقه معنی لغات 2 (۲۵ %)

مسابقه معنی لغات (۰ %)

مسابقه فرهنگ معین10 (۷۵ %)

مسابقه فرهنگ معین11 (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین12 (۰ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۷۵ %)

مسابقه کتاب شناسی ادبی (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۴۱ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۲۰ %)

فرهنگ معین13 (۲۵ %)

فرهنگ معین14 (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی رنگ در طبیعت و زمین (۱۰۰ %)

مسابقه زندگی نامه علی صادقی (۷۱ %)

مسابقه معرفی الناز شاکردوست (۶۰ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۲۰ %)

مسابقه لغت شناسی (۲۵ %)

مسابقه زندگی شاعران (۷۵ %)

مسابقه سرعتی تقسیم اعداد (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۴۰ %)

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۴۱ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۸۶ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۶۶ %)