محمد نادعلی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۱۰/۰۲
استان : اصفهان
شهر : نجف‌آباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۴۴۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۲۴ سوال