مومولو یوسفی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۸۲/۰۴/۲۳
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۰۴۲
تعداد پاسخ صحیح : ۵۵ از ۶۵ سوال