مجتبی محمدپور


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۱۱/۱۹
استان : خراسان‌رضوي
شهر : فيض‌آباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۲۰۰۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴ از ۵۶ سوال