مجتبی محمدپور


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۱۱/۱۹
استان : خراسان‌رضوي
شهر : فيض‌آباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۰۲۱
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۴ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات عمومی3 (۳۵ %)