مجتبی زارع کوشکی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۲/۲۶
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۴۰۱۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۳۹ سوال