محدثه نجار مهریزی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۸۲۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال