محسن فرقدانی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۸/۱۴
استان : اصفهان
شهر : خميني‌شهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۱۴۵
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۱۰ سوال