سیدمجتبی طباطبایی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۰۵/۰۶
استان : سمنان
شهر : سمنان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۵۵۰