محمد علیزاده


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۹/۲۱
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۱۱۹
تعداد پاسخ صحیح : ۳۲ از ۴۸ سوال