محمد جواد بیات


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۸/۱۸
استان : زنجان
شهر : زنجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹
رتبه در سایت : ۳۷۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷۱ از ۶۵۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۵۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی (۸۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری 2 (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم) (۲۰ %)

مسابقه تعالیم قرآنی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88 (۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۵۰ %)

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان (۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۱۳ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۷۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۷۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۲۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی2 (۴۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل2 (۲۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل3 (۲۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1 (۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2 (۲۰ %)

مسابقه عمران 1 (۲۰ %)

مسابقه ناظر چاپ 2 (۰ %)

مسابقه معرفی ناظر چاپ3 (۲۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1 (۲۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2 (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات بیمه ای (۲۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1 (۳۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار 2 (۳۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع (۴۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1 (۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2 (۲۰ %)

مسابقه زمین شناسی1 (۰ %)

مسابقه زمین شناسی2 (۴۰ %)

مسابقه زمین شناسی3 (۸۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد1 (۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد2 (۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد3 (۰ %)

مسابقه احتمال (۳۳ %)

مسابقه فتوشاپ (۶۰ %)

مسابقه ژنتیک1 (۰ %)

مسابقه ژنتیک2 (۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی دو (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی سه (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2 (۰ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۲۵ %)

مسابقه معنی لغات 2 (۰ %)

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی (۲۰ %)

مسابقه فرهنگ معین10 (۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۱۳ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده (بخش اول اصول کلی تغذیه) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم) (۲۶ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۲۳ %)

مسابقه آشنایی با عملیات بدر (۰ %)

مسابقه فرهنگ معین11 (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین12 (۲۵ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۰ %)

مسابقه کتاب شناسی ادبی (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۲۵ %)

روستای ییلاقی درخش (۵۰ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۰ %)

مسابقه آشنایی احمد شاملو (۲۵ %)

مسابقه زندگی شاعران (۲۵ %)

مسابقه لغت شناسی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۰ %)

مسابقه آشنایی با عملیات کربلای ۵ (۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی یک (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۳۰ %)

مسابقه عمران 2 (۰ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم پهلوان بی مزار (۱۱ %)

مسابقه بازی با ریاضی(درصد) (۵۰ %)

مسابقه معنی لغات (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۴۰ %)

فرهنگ معین13 (۰ %)

فرهنگ معین14 (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۲۵ %)