محمدجواد پورنقدی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۰۳/۲۰
استان : گيلان
شهر : املش
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۰۹۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال