مهدی محمدآبادی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : هرمزگان
شهر : حاجي‌آباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۵۵۹
تعداد پاسخ صحیح : ۴۲ از ۴۵ سوال