مهدی بنی اسدی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۱۱/۲۳
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۴۳۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۳۷ سوال