مهدی بنی اسدی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۱۱/۲۳
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۷۴۰
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۳۰ سوال