محمد گفتی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۲/۱۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : سبزوار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ---
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۲۰ سوال