میثم زرگر


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ---
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال