مهران راشدی نیک


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۵۲۹۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۲۴ سوال