سعید میرزاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۷/۰۳
استان : خراسان‌رضوي
شهر : گناباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰
رتبه در سایت : ۶۴۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳۳ از ۲۲۹ سوال