مهدی دریانورد


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۱۱/۰۴
استان : بوشهر
شهر : دلوار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۵۰۲
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۲ سوال