احسان طالبی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴
رتبه در سایت : ۱۶۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷۷ از ۳۷۶ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۹۱ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۶۵ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۵ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۳۳ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۶۹ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من (۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۹۰ %)

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک (۶ %)