محمود


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۶۱۷
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۲۰ سوال