محمدعلی نخعی تذرجی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۱۲/۰۳
استان : فارس
شهر : استهبان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۴۷۶
تعداد پاسخ صحیح : ۴۷ از ۵۷ سوال