مسعود چگنی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۱/۰۶/۲۵
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۲۶۶
تعداد پاسخ صحیح : ۴۳ از ۶۲ سوال