مرضیه لشکری


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۵/۰۷
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : سربيشه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ---
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۲۰ سوال