مرضیه صفری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
استان : اصفهان
شهر : کاشان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۳۹۰۳
تعداد پاسخ صحیح : ۳۱ از ۴۵ سوال