مرضیه صفری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
استان : اصفهان
شهر : کاشان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۸۸۱
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۵ سوال