مریم علیزاده


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۵/۱۷
استان : البرز
شهر : کرج
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۴۶۷۲
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۲۴ سوال