مجید حسینی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۰۶/۲۰
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۳۹۳
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۳۰ سوال