محمدرضا زارع بیدکی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۰۸/۱۷
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۲۸۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۲ از ۴۲ سوال