مهدیه عباسی سرداری


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۰۹/۰۴
استان : كرمان
شهر : رفسنجان
رتبه در سایت : ---