مهلا خراشادیزاده


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۶۷۸
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۸۴ سوال