مهین روشن


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۰۵/۰۱
استان : بوشهر
شهر : جم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۸۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۳۵ سوال