مهدیه علامی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : سراب
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰
رتبه در سایت : ۳۴۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰۸ از ۲۲۸ سوال