مهدیه قاضیانی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۱۲/۱۰
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۸۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶ از ۱۲ سوال