مهدی خادمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۱۱/۱۱
استان : فارس
شهر : فسا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۶۹۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۲ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مرحله دوم-دعبل و زلفا (۶۰۰ %)