محبوبه درخشانی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۴۶۴۷
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۳۲ سوال