حسن امامی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۰۴/۰۵
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : سرايان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۲۷۹
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۷ سوال