سجاد حق شناس


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۳/۲۶
استان : تهران
شهر : اسلام‌شهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۸۸۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶ از ۶۲ سوال