مریم قلیانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۶/۰۴/۱۰
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۷۰۳
تعداد پاسخ صحیح : ۳۴ از ۴۹ سوال