ایمان علیزاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۷/۱۰
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۱۵۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۲۰ سوال