مسعود فرهادی نیا


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۴/۲۶
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۹۸۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶ از ۳۰ سوال