لعیا زنگی آبادی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۰۵/۰۹
استان : كرمان
شهر : کرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۱۹۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۲۰ سوال