علی حسن تبار


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۸/۰۵/۲۵
استان : مازندران
شهر : بابل
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۶۶۵۹
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۳۰ سوال