محمدمهدی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۰۵/۱۶
استان : گلستان
شهر : گلستان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۳
رتبه در سایت : ۲۳۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶۶ از ۷۵۶ سوال

مسابقات شرکت کرده :

خدمات سایت بزرگ دیدپا : didpa.ir (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت (۴۰ %)

جدول ضرب (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی ویژه محرم (۷۳ %)

آیا میدانید - عمومی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس در ممالک اسلامی (۶۰ %)

آزمون بازی شطرنج (۱۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۷۶ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۷۶ %)

لوگوی باشگاه ها (۷۲ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ تمدن (۰ %)

مسابقه کتابخوانی گلستان سعدی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی بوستان سعدی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیری در کتاب خواجه تاجدار (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی امام علی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی امام حسین (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی امیرکبیر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی قرآن کریم (۲۰ %)

اطلاعات دینی مذهبی (۲۰ %)

اطلاعات ورزشی (۰ %)

شهرهای ایران (۴۰ %)

مکانهای دیدنی ایران (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 1 (۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 2 (۲۰ %)

معنی لغات انگلیسی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی شاهنامه فردوسی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی وقایع صدر اسلام (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی مولوی (۱۶ %)

اطلاعات عمومی جدید (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاقانی (۲۰ %)

حل جدول یک (۱۶ %)

مسابقه کتابخوانی اخلاق و معارف اسلامی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی احکام اسلامی (۱۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی رودکی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیام (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 3 (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی داستان موفقیت و الگوی فکری کارآفرینان و بزرگان (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی فردوسی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی ناصر خسرو (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی بابا طاهر (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی نظامی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی سنایی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی عطار (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی مولانا (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی سعدی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی فخرالدین عراقی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی بدرالدین جاجرمی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی حافظ (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی خواجوی کرمانی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی عبید زاکانی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 4 (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 5 (۰ %)

جهان شناسی (۴۰ %)

آزمون حسن جوهرچی (۶۰ %)

آزمون تست هوش (۲۰ %)

آزمون قانون کار (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره پیامبر(ص) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره حضرت علی(ع) (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیره حضرت فاطمه الزهرا(س) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام حسن مجتبی(ع) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره اباعبدالله (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی اشنایی بیشتر با رساله حقوق امام سجاد(ع) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام محمد باقر(ع) (۴۰ %)

شناخت سیره امام رضا (ع) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام جعفر صادق(ع) (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیره امام زمان(عج) (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه میرزاده عشقی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی روان شناسی مرضی کودک (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ اسلام (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیام معنویت (۵۰ %)

زبان انگلیسی (۱۴ %)

لیگ برتر ایران (۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه شهریار (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه ایرج میرزا (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه نیما یوشیج (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه پروین اعتصامی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه حزین لاهیجی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه وحشی بافقی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی صحیفه انقلاب،وصیت نامه سیاسی -الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی (۴۰ %)

شهید شناسی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی جامی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی مسعود سعد سلمان (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی شیخ بهایی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی اصول بهداشت فردی (۱۲ %)

سنجش هوش (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام موسی کاظم(ع) (۶۰ %)

آزمون دانستنی های حیوانات (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام جواد(ع) (۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام هادی(ع) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام حسن عسگری(ع) (۲۰ %)

تست هوش - رنگ اعداد (۰ %)

مسابقه کتابخوانی شعرای نامدار ایرانی (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه فرخی یزدی (۲۰ %)

واحد پول کشورها (۴۰ %)

آزمون پایتخت کشورها (۲۰ %)

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟ (۲۰ %)

آشنایی با word (۲۰ %)

تست هوش مقدماتی (۴۲ %)

اطلاعات عمومی کامپیوتر (۰ %)

آشنایی با powerpoint (۰ %)

مسابقه کتابخوانی قانون اساسی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی جغرافیای سیاسی (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی اندیشه اسلامی (ایمان) (۲۰ %)

آشنایی با excel (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۰ %)

گیاهان دارویی (۲۰ %)

اشنایی با access (۲۰ %)

اطلاعات علمی 1 (۰ %)

اطلاعات علمی 2 (۲۰ %)

اطلاعات ورزشی،فوتبالی (۱۴ %)

گل شناسی (۳۰ %)

آزمون مهارت های هفت گانه - واژه پردازي(كار با WORD) (۲۰ %)