طوبی مومنی فر


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۰/۰۵/۰۵
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۲۳۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال