کانون فرهنگی هنری صنعتگران مسجد امام رضا(ع) دانشگاه صنعتی بیرجند


مقطع تحصیلی : دکتری
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۰۲۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۱۷ سوال