اعظم اصغری


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۷/۰۳
استان : قم
شهر : قم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۶۴۰
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۲۰ سوال