کلثوم طالبی


استان : فارس
شهر : لار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶
تعداد پاسخ صحیح : ۳۶۴ از ۴۵۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۷۶ %)

هوش برتر (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله) (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۷۱ %)

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت (۰ %)

بارسلونا (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۹۵ %)

مسابقه هوش برتر (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۹۱ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۱۰۰ %)