رضا موسوی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : گيلان
شهر : رضوان‌شهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۱۴۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

تست هوش - رنگ اعداد (۴۰ %)